GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES)

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ (GES)

Doğal iklim olayları ve iklimsel düzensizliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkan kuraklıkla mücadele kapsamında yenilenebilir temiz enerji kaynaklarının artırılması için özellikle Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde önemli yatırımlar yapılmaktadır. Nüfusun ve sanayileşmenin hızla artmasına bağlı olarak enerji ihtiyacının karşılanmasına yönelik dünyada ve Türkiye'de hızla artan yenilenebilir temiz enerji gelişmelerine kayıtsız kalmadık. Karaömer Mahallesinde 20 dönüm arazi üzerine 1 MW gücünde kurduğumuz GES ile ‘Güneş'ten Kaynak Üretip’ yatırıma dönüştürüyoruz.