Raporlar ve Tablolar

Raporlar ve Tablolar

 • 2018 Performans Programı
  Performans Programı Nedir?

  Performans Programı, Kamu İdaresinin stratejik planında belirtilen öncelikler doğrultusunda bir mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacın, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare
  faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır. Performans Programı Stratejik yönetim döngüsünün bir aşaması ve aracıdır. Stratejik yönetim döngüsü, uzun vadeli stratejik planlama ile başlayan ve yıllık idare faaliyet raporunun yayımlanmasa ile görünürlüğü ve kamuoyu denetimi sağlayan, şeffaflık ve hesap verebilirliğe, idare faaliyetlerinin denetim ve değerlendirmesine imkân tanıyan, esnek ve gelişmeye açık unsurlar içeren bir yönetim anlayışıdır. Performans program, uzun vadeli bir stratejik planın stratejik unsurları ve önceliklerinin mevcut kaynaklar göz önüne alındığında o idarenin yıllık bütçesine ne düzeyde yansıtılacağını görmemizi sağlayan yıllık bir beyan ve esas İtibarıyla bütçe gerekçesi ve talebidir. İdare bütçesi bu program çerçevesinde şekillendirilir. Bugün kamu yönetimimizde idare faaliyetlerinin
  gerektirdiği kaynak tahsislerinin hangi ölçüde stratejik plan ve performans programında yer alan hedefler göz önüne alınarak yapılacağı netlik kazanmış değildir. Bu nedenle stratejik plan ve performans programlarının idarelerin bütün mutat faaliyetlerini kapsamasa ve aynı şekilde stratejik plan ve performans programında yer alan hedef ve faaliyetlere bütçe ile kaynak tahsis edilmesi imkânı bulunmamaktadır. Bu
  nedenle stratejik planlama döngüsü ve hedef ve faaliyetlerle performans programları esnek olmak mecburiyeti olan belgelerdir. Performans bütçeleme sistemi gerekli varsayımların hazırlanması durumunda performans programlarının da idare faaliyetlerinin tamamını kapsaması ve kaynak tahsislerinin tamamının performans hedef ve göstergeleri çerçevesinde yapılabilmesi mümkün olabilecektir. Bütçenin değerlendirilmesi ve denetimi de bu performans hedefleri ve göstergeleri temel alınarak yapılacağından bütçe ve faaliyetlerin denetimi kapsamı da genişlemiş ve bütün kaynaklar için aynı kriterler kullanılabilir hale gelecektir.
 • 2017 Faaliyet Raporu
 • 2017 Performans Programı
  Performans Programı Nedir?

  Performans Programı, Kamu İdaresinin stratejik planında belirtilen öncelikler doğrultusunda bir mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacın, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare
  faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır. Performans Programı Stratejik yönetim döngüsünün bir aşaması ve aracıdır. Stratejik yönetim döngüsü, uzun vadeli stratejik planlama ile başlayan ve yıllık idare faaliyet raporunun yayımlanmasa ile görünürlüğü ve kamuoyu denetimi sağlayan, şeffaflık ve hesap verebilirliğe, idare faaliyetlerinin denetim ve değerlendirmesine imkân tanıyan, esnek ve gelişmeye açık unsurlar içeren bir yönetim anlayışıdır. Performans program, uzun vadeli bir stratejik planın stratejik unsurları ve önceliklerinin mevcut kaynaklar göz önüne alındığında o idarenin yıllık bütçesine ne düzeyde yansıtılacağını görmemizi sağlayan yıllık bir beyan ve esas İtibarıyla bütçe gerekçesi ve talebidir. İdare bütçesi bu program çerçevesinde şekillendirilir. Bugün kamu yönetimimizde idare faaliyetlerinin
  gerektirdiği kaynak tahsislerinin hangi ölçüde stratejik plan ve performans programında yer alan hedefler göz önüne alınarak yapılacağı netlik kazanmış değildir. Bu nedenle stratejik plan ve performans programlarının idarelerin bütün mutat faaliyetlerini kapsamasa ve aynı şekilde stratejik plan ve performans programında yer alan hedef ve faaliyetlere bütçe ile kaynak tahsis edilmesi imkânı bulunmamaktadır. Bu
  nedenle stratejik planlama döngüsü ve hedef ve faaliyetlerle performans programları esnek olmak mecburiyeti olan belgelerdir. Performans bütçeleme sistemi gerekli varsayımların hazırlanması durumunda performans programlarının da idare faaliyetlerinin tamamını kapsaması ve kaynak tahsislerinin tamamının performans hedef ve göstergeleri çerçevesinde yapılabilmesi mümkün olabilecektir. Bütçenin değerlendirilmesi ve denetimi de bu performans hedefleri ve göstergeleri temel alınarak yapılacağından bütçe ve faaliyetlerin denetimi kapsamı da genişlemiş ve bütün kaynaklar için aynı kriterler kullanılabilir hale gelecektir.
 • 2016 Faaliyet Raporu
 • 2016 Performans Programı
  Performans Programı Nedir?

  Performans Programı, Kamu İdaresinin stratejik planında belirtilen öncelikler doğrultusunda bir mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacın, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare
  faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır. Performans Programı Stratejik yönetim döngüsünün bir aşaması ve aracıdır. Stratejik yönetim döngüsü, uzun vadeli stratejik planlama ile başlayan ve yıllık idare faaliyet raporunun yayımlanmasa ile görünürlüğü ve kamuoyu denetimi sağlayan, şeffaflık ve hesap verebilirliğe, idare faaliyetlerinin denetim ve değerlendirmesine imkân tanıyan, esnek ve gelişmeye açık unsurlar içeren bir yönetim anlayışıdır. Performans program, uzun vadeli bir stratejik planın stratejik unsurları ve önceliklerinin mevcut kaynaklar göz önüne alındığında o idarenin yıllık bütçesine ne düzeyde yansıtılacağını görmemizi sağlayan yıllık bir beyan ve esas İtibarıyla bütçe gerekçesi ve talebidir. İdare bütçesi bu program çerçevesinde şekillendirilir. Bugün kamu yönetimimizde idare faaliyetlerinin
  gerektirdiği kaynak tahsislerinin hangi ölçüde stratejik plan ve performans programında yer alan hedefler göz önüne alınarak yapılacağı netlik kazanmış değildir. Bu nedenle stratejik plan ve performans programlarının idarelerin bütün mutat faaliyetlerini kapsamasa ve aynı şekilde stratejik plan ve performans programında yer alan hedef ve faaliyetlere bütçe ile kaynak tahsis edilmesi imkânı bulunmamaktadır. Bu
  nedenle stratejik planlama döngüsü ve hedef ve faaliyetlerle performans programları esnek olmak mecburiyeti olan belgelerdir. Performans bütçeleme sistemi gerekli varsayımların hazırlanması durumunda performans programlarının da idare faaliyetlerinin tamamını kapsaması ve kaynak tahsislerinin tamamının performans hedef ve göstergeleri çerçevesinde yapılabilmesi mümkün olabilecektir. Bütçenin değerlendirilmesi ve denetimi de bu performans hedefleri ve göstergeleri temel alınarak yapılacağından bütçe ve faaliyetlerin denetimi kapsamı da genişlemiş ve bütün kaynaklar için aynı kriterler kullanılabilir hale gelecektir.
 • 2015 Faaliyet Raporu
 • 2015 Performans Programı
  Performans Programı Nedir?

  Performans Programı, Kamu İdaresinin stratejik planında belirtilen öncelikler doğrultusunda bir mali yıl içinde yürüteceği faaliyetleri ve bu faaliyetlerin gerektirdiği kaynak ihtiyacın, faaliyetlerin nicelik, nitelik, sonuç ve etkileri itibarıyla gerçekleme düzeylerini ve bu düzeylerin gerektiğinde hangi kriterlerle değerlendirilip ölçüleceğini gösteren performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesi ve idare
  faaliyet raporunun hazırlanmasına esas teşkil eden programdır. Performans Programı Stratejik yönetim döngüsünün bir aşaması ve aracıdır. Stratejik yönetim döngüsü, uzun vadeli stratejik planlama ile başlayan ve yıllık idare faaliyet raporunun yayımlanmasa ile görünürlüğü ve kamuoyu denetimi sağlayan, şeffaflık ve hesap verebilirliğe, idare faaliyetlerinin denetim ve değerlendirmesine imkân tanıyan, esnek ve gelişmeye açık unsurlar içeren bir yönetim anlayışıdır. Performans program, uzun vadeli bir stratejik planın stratejik unsurları ve önceliklerinin mevcut kaynaklar göz önüne alındığında o idarenin yıllık bütçesine ne düzeyde yansıtılacağını görmemizi sağlayan yıllık bir beyan ve esas İtibarıyla bütçe gerekçesi ve talebidir. İdare bütçesi bu program çerçevesinde şekillendirilir. Bugün kamu yönetimimizde idare faaliyetlerinin
  gerektirdiği kaynak tahsislerinin hangi ölçüde stratejik plan ve performans programında yer alan hedefler göz önüne alınarak yapılacağı netlik kazanmış değildir. Bu nedenle stratejik plan ve performans programlarının idarelerin bütün mutat faaliyetlerini kapsamasa ve aynı şekilde stratejik plan ve performans programında yer alan hedef ve faaliyetlere bütçe ile kaynak tahsis edilmesi imkânı bulunmamaktadır. Bu
  nedenle stratejik planlama döngüsü ve hedef ve faaliyetlerle performans programları esnek olmak mecburiyeti olan belgelerdir. Performans bütçeleme sistemi gerekli varsayımların hazırlanması durumunda performans programlarının da idare faaliyetlerinin tamamını kapsaması ve kaynak tahsislerinin tamamının performans hedef ve göstergeleri çerçevesinde yapılabilmesi mümkün olabilecektir. Bütçenin değerlendirilmesi ve denetimi de bu performans hedefleri ve göstergeleri temel alınarak yapılacağından bütçe ve faaliyetlerin denetimi kapsamı da genişlemiş ve bütün kaynaklar için aynı kriterler kullanılabilir hale gelecektir.
 • 2014 Faaliyet Raporu