Kadın Hapishanesi Yapılması


Adliye Nazırı Hasan Hilmi’nin 27 Ağustos 1908 tarihli Dâhiliye Nezareti’ne hitaben yazısında Elbistan, Zeytun, Haçin ve Göksun kazalarında kadınlara mahsus hapishane olmadığını ifade ederek uygun birer mahallin hapishane yapılmasını istemektedir. Bunun üzerine Dâhiliye Nezareti, Göksun ve diğer kazaların bağlı olduğu Halep Valiliği’ne 8 Eylül 1908 tarihli yazı ile bu talebin yerine getirilmesi istenmektedir.