16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler


16. yüzyıl kayıtlarında Göksun ve yakın çevresinde çok sayıda cemaatin bulunduğu görülmektedir. Bu konar-göçer gruplar köy ve mezraları tasarruf ediyorlar, kışlak ve yaylak olarak kullanıyorlardı.

16. yüzyılda Göksun ve çevresinde tespit ettiğimiz adına cemaat dediğimiz konar-göçer grupların isimleri şöyle: Ağacaviranlı, Ağcaaliler, Anamuslu, Armudalanlı, Ayrıdamlu, Başıkaralu, Bostancı, Boyacılar, Boyacılu, Camuslu, Canpaşalu, Ceritliler, Çamadar, Çevrik, Davudfakih, Derbendağızlu, Devekarmışoğulları, Döngellü, Dutağaz, Elitaşkınlu, Ericeklü, Fakihlü, Göksunlular, Göksun Yörüğü, Hallaçlar, Haydarlu, Höpaz, Hüseyinhacılu, İncikhallaçlu, İncirlikiliseli, Kamanlu, Kanlıkavak, Kara Hamzalu, Karaçobanlı, Karakızlu, Karayuvalu, Kızılkeçili, Kızılkiliselü, Körbahşilü, Kösehasanlu, Köşkerler, Kulaçlu, Küçükler, Mağaracıklu, Mamaşalu, Memiklü, Memişlü, Muzafferoğulları, Neccarlu, Nişancı, Orçulu, Saraycıklu, Sarıhamzalu, Sazaklu, Şalaklu, Şamizade, Şaytalu, Şeyhlü, Şimşirviranlı, Tağar, Tecirlü, Tekelü, Yuvalu, Zagallu, Zakirlü.

Bazı cemaatlerin bulundukları yerlerde kaç haneden oluştukları ve yıllık ödemekle yükümlü vergilerine ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.