Celali İsyanları Döneminde Göksun


Dulkadir Beyliği’nin ortadan kaldırılmasından sonra bu beyliğin toprakları üzerinde birçok isyan vuku bulmuştur. Bu isyanlardan Göksun bölgesi de nasibini almış, tahrip olmuş ve yağmalanmıştır. Bölge geçiş bölgesi olduğu için Orta Anadolu’da isyan edip de Güneydoğu Anadolu ve Suriye tarafına kaçan isyancılar Göksun ve Maraş üzerinden geçmişlerdir. Daha Yavuz Sultan Selim zamanında Dulkadir toprağı olan Bozok’da başlayan isyanlar Maraş bölgesinde de etkili olmuştur.