Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 
Stratejik Plan

Stratejik planlama, bir örgütün ne olduğu, ne yaptığı ve bunu niçin yaptığını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çaba olarak tanımlanabilir.

Kamu yönetiminin dünyada ve ülkemizde yarattığı değişim rüzgârı doğal olarak belediye yönetimlerini de etkilemiştir. Klasik yönetim modelinin hantallaştırdığı mali yönetim sistemimizin saydam, hesap verebilir; kaynakları doğru, etkin ve verimli kullanan bir yapıya kavuşturulması gereklilik haline gelmiştir. Bu gereklilik stratejik yönetim yaklaşımının benimsenmesini kaçınılmaz hale getirirken; stratejik planların da bu doğrultuda kullanılacak en önemli araç olduğunu göstermiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu stratejik planlama sürecinin hukuki temellerini inşa ederken; kurumların kalkınma planları, orta ve uzun vadeli programlar doğrultusunda önceliklerini belirlemelerini ve bu önceliklere yönelik stratejilerini, amaç ve hedeflerini tespit ettikleri stratejik planlarını hazırlamalarını zorunlu kılmıştır. Yine aynı kanunla stratejik planların her yıl performans programları ve faaliyet raporları ile izleme ve değerlendirilmesinin yapılması istenmiştir.

Bu doğrultuda hazırlanan Göksun Belediyesi Stratejik Planları Belediyemizin çalışmalarında yol gösterici olarak ekip çalışmasının bir ürünüdür.


   

  2020-2024 STRATEJİK PLANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN  
     
  2015-2019 STRATEJİK PLANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN  
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi