Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

Kızılkale

Fındıklıkoyak Köyü'nün sınırları içerisinde bulunmaktadır. Günümüze az bir bölümü gelen kalenin yapım tarihi bilinmiyor.

Kale ilgili araştırmaları olan Mehmet Özkarcı’ya göre, Roma döneminde 4. yüzyılda, inşa edildiği tahmin edilmektedir. Daha sonra yöreye hâkim olan Bizans, Anadolu Selçuklu, Dulkadir Beyliği ve Osmanlılar döneminde yenilenircesine tamir edilmiş ve şimdiki şeklini ise Osmanlı Devleti zamanında almıştır.

Kale, Fındıklıkoyak Köyü'nün 5 km. güneybatı tarafında bulunur. Yapıya asfalt yoldan sonra yaklaşık 2 km. yürümek suretiyle ulaşılır. Kale, Göksun Ovası'na hâkim olan yaklaşık 150 m. yüksekliğindeki sarp kayalık tepenin üzerine inşa edilmiştir. Yapı stratejik bakımdan önemli vadi ve geçitleri kontrol altında tutmaktadır.

Göksun, Kayseri'den Maraş ve Kilikya (Çukurova) yönüne giden yolların kavşak noktasında bulunmaktadır. Coğrafi yapısı itibariyle tarih boyunca önemini korumuştur. Kayseri-Çukurova arasındaki kısa yolun Göksun'dan geçmesi Bizans döneminde bu ilçeye özel bir önem verilmesine sebep olmuştur. Bu dönemde Göksun, önemli bir konaklama merkeziydi. Bu amaçla Bizanslılar hem askeri, hem de siyasi bakımdan bu stratejik yolun emniyetini elinde tutmak için gerek Andırın-Geben (Meyremçil) üzerinden Çukurova'ya inen güzergâh üzerinde, gerekse Andırın-Mazgaç geçidinden güneye inen yollar boyunca müstahkem kaleler inşa etmişlerdir. Bundan dolayı Kızılkale, Afşin yöresindeki kaleler ile Andırın bölgesindeki kalelerle bağlantıyı sağlayan önemli bir yapıdır. Kızıl Kale, Göksun Fındıklıkoyak Köyü’nün sınırı içerisinde bulunmaktadır. Diğer taraftan Göksun; Geben, Andırın, Kadirli kanalıyla İskenderun limanına bağlanarak İç Anadolu ve Doğu Karadeniz arasında da bir köprü vazifesi görmüştür.

Kale, Abbasiler'in zaptiye nazırı Abdullah bin Tahir tarafından 209 H./ 824-25 M. yılında alınarak tahrip edilmiştir [Atalay (1973), 30]. Kale daha sonra 1139'da Danişmentliler tarafından ele geçirilmiştir (Turan (l971),i74-175].

Kızıl Kale'nin gün batımı esnasındaki görüntüsü çok heybetli ve etkileyicidir; güneşin taşlara yansımasıyla kızıl bir görünüm sergilemektedir. Bundan dolayı yapıya ''Kızıl Kale'' denilmiştir.

Mimari: Kuzey-güney doğrultusunda eğimli bir alan üzerine inşa edilen kale, yaklaşık 22.00 x 82.00 m. boyutlarındadır. Arazinin topografik yapısına göre şekil alan yapı, oval biçimine yakın bir plana sahiptir. Kalenin inşasında kireç harçlı ince yonu, kaba yonu ve moloz taş malzeme kullanılmıştır. Günümüze ulaşan kalıntılardan anlaşıldığına göre sur duvarları ile burçlar sarımtırak renkte ince yonu taş ile kaplanmıştır. Kalenin inşasında itinalı bir işçilik görülür.

Harabe halde bulunan kaleye, batı tarafında kayalara oyulmuş merdivenlerden çıkıldığı ve kapının batı sur duvarının kuzey tarafında açıldığı anlaşılmaktadır. Merdivenin basamakları tahrip olmakla beraber izleri belli olmaktadır. Kalenin sadece güney cephesindeki burç kalıntısı ile az bir sur duvarı günümüze gelmiştir. Diğer sur duvarları ise tamamen yıkılmış olup, temel kalıntıları kalenin planını genel çerçevede ortaya koymaktadır. Güney cephedeki burç yarım daire planlı ve 16.00 m. çapındadır. Burcun yaklaşık yarısı yıkılmış ve cephesinin ortasına üçgen biçiminde motif işlenmiştir. Burçta görülen farklı tonlardaki taşlar, kalenin çeşitli zamanlarda tamir edildiğini göstermektedir. Kalenin içindeki bütün mekânlar yıkılmış olup, bazı mekânların temel kalıntıları günümüze gelmiştir.

Kalenin çevresinde hamam kalıntısı ile kaya mezarlarına rastlanılmaktadır. Bu eserler bölgenin Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Kale sade olarak inşa edilmiştir.
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi