Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

Cumhuriyet döneminin ilk nüfus verileri 1927 yılına aittir. Bu tarihte yapılan sayıma göre Göksun nüfusu 10.117 Erkek, 10.231 kadın olmak üzere toplam 20.348’dir. Bu sayım kadın, erkek, evli, dul, boşanmış rakamlarını da vermektedir. Ayrıca nüfus yaş gruplarına ayrılmıştır.

İktisadî tahlillerde nüfusun çalışabilecek durumda olan kesimi ile bu kesime iktisaden bağlı ve ekonomik faaliyet içerisinde bulunamayan kesimi ayırt edebilmek için yaş grupları 1-14, 15-64, +64 olarak ayrılmakta, bu yaş grupları içerisinde 15- 64 yaş grupları faal olarak kabul edilmektedir. Yukarıdaki nüfus tablosunda 15-64 aralığı verilmediğinden 13-70 aralığını faal nüfus saydığımızda kadın-erkek olmak üzere toplam 11.911 nüfus tespit ediyoruz. Bu rakamın 5167’si erkeklere, 6744’ü kadınlara aittir. Diğer bir tanımlama ile kazanın toplam nüfusu içinde faal erkek nüfusun oranı %25.4’dir. Tabloda dikkati çeken bir diğer husus ise okuma bilen ve bilmeyenlere ilişkin verilen rakamlardır. Bu tarihte kaza genelinde okuma bilenlerin 432’si erkek, 43’ü kadın olmak üzere 475’dir. Bu rakam 7 yaşından büyük toplam 14.640 nüfus kitlesinin % 3.25’ine tekabül etmektedir.

Cenup’ta Türkmen Oymakları adlı eserin müellifi 1931 yılında ziyaret ettiği Göksun’un 500 evden meydana geldiğini belirtmektedir1. Bu sayı şüphesiz tahmin bir rakamdır.

Cumhuriyet döneminde genelde 5 yıl ara ile hazırlanan nüfus verileri merkez nüfusu, köy nüfusu ve toplam nüfusu vermektedir. Merkez nüfus 1985 yılına gelinceye kadar kademeli büyüme seyrederken 1990 yılındaki sayım sonuçları kaza merkezinin %50 daha büyüdüğünü göstermektedir. Aynı nispette şehir nüfusunda büyüme 2000 sayımlarında da görülmektedir. 2000 yılı nüfus sayımında köylerin nüfusu 1990 sayımının altına düşmüştür. Bu durum köylerden kaza merkezine göçün olduğuna işaret eder.

Bu artışlar nüfusun tabi seyri içinde olağan bir artış olmaktan çok dış göçlerle açıklanabilir. Diğer taraftan 2000 yılında yapılan sayımın geçerli sayılmadığını da dikkate alırsak şişirilmiş nüfustan söz edilebilir. Nitekim 2008 nüfus sayım sonuçları bunu doğrular niteliktedir.

Yeni uygulamaya konulan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Göksun nüfusunda önemli eksilme olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun bu sisteme göre 31.12.2008 tarihi itibariyle tespit ettiği Göksun’un toplam nüfusu 56.668’dir. Bunun 18.461’i merkez nüfusu, 38.207’si ise belde ve köy nüfusunu oluşturmaktadır. Şehir nüfusunun 9258’i erkek, 9203’ü kadındır. Belde ve köy nüfusunun 19.224’ü erkek, 18983’ü kadındır. Göksun’un toplam nüfusunun 28.482’si erkek, 28.186’sı kadındır.
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi