Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 

+ GÖKSUN TARİHİ

» Göksun

» Göksun Tarihi

» Göksun Tarihinin İlk Dönemleri

» Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi

» İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

» Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi

» Roma Döneminde Göksun

» Mama Krallığı ve Göksun Ovası

» Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)

» Rahip ve Papazların Sürgün Yeri

» İdarî Düzenleme

» Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

» Müslüman Araplar Dönemi

» Bölgede Ermeni Prensliği

» Emir Buldacı’nın Fetihleri

» I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun

» Maraş ve Çevresinde Kısa Süren Haçlı İdaresi

» Bölgede Selçuklu Hâkimiyetinin Yeniden Tesisi: Göksun’da Selçuklular ve Ermeniler

» Baba İshak İsyanının Etkileri

» Moğolların Göksun’u İşgali

» Memluklular Dönemi (1298-1337)

» Dulkadir Beyliği Dönemi (1337-1522)

» Bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi

» Celali İsyanları Döneminde Göksun

» Kalender Çelebi İsyanı

» Karayazıcı İsyanı

» Kalenderoğlu İsyanı

» Göksun ve Çevresinde Konargöçerler, Cemaatler, Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Cemaatler

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Mezralar

» 16. Yüzyılda Göksun ve Çevresinde Yaylaklar

» Göksun ve Çevresinde İskânlar

» Göksun’a Çerkez İskânı

» Göksun’a Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ve Balkanlardan Yapılan Göç ve İskânlar

» Bayazıdoğulları’nın Göksun’a İskânı

» Göksun ve Çevresinde Ermenilerin Faaliyetleri

» Göksun Çevresinde Ermeni Saldırıları

» Göksun’da Fransız Konsolos Vekili Tasliyan Bartalmen’in Faaliyetleri

» Göksun’da Ermeni Saldırılarına Karşı Kalkan: Muhacir İskânı

» Maraş ve Çevresinden Tehcir Edilen Ermeniler

» Kurtuluş Savaşı’nda Göksun

» Göksun’da Ermeni Kaymakam: Emanuel Efendi

» Hâkim Karşısında Türkler ve Ermeniler

» Göksun’lu Şehitler

» Göksun’da Bulaşıcı Hastalıklar

» Göksun’un İdari Yapısı

» Göksun’un İdari Yapısında Değişiklik: Sultan II. Abdülhamid’in İradesiyle Göksun Nahiyesi’nin Kaza Yapılması

» İdari Değişikliğin Yankıları

» Göksun’un Demografik Özellikleri

» 16. Yüzyılda Nüfus

» 19. Yüzyılda ve 20. Yüzyılın Başlarında Nüfus

» Cumhuriyet Döneminde Göksun Nüfusu

» Göksun’da Bayındırlık Hizmetleri, Kamu ve Sivil Tesisler ve Vakıf Eserleri

» Göksun ve Köylerinde İlk Mektep Açılışı

» İstiklal İlkokulu

» Kışla

» Telgrafhane Yapılması

» Hükümet Konağı Yapılması

» Kadın Hapishanesi Yapılması

» Ulu (Büyük) Camii

» Tepebaşı (Sağıroğlu) Camii

» Kızılkale

» Çardak Köyü Camii

» Kanlıkavak Köyü Şehsuvar Oğlu Ali Bey (Dede Garkın) Zaviyesi

» Göksun ve Çevresinde Mali Ve Hukuki Düzenlemeler: Kars-ı Zülkadriye Sancağı Kanunnâmesi

» 16.Yüzyılda Göksun’da Toprak Yönetimi

» 16. Yüzyılda Göksun’da Zirai İşletmelerin Büyüklüğü

» 16. Yüzyılda Zirai Üretim

» Ticaret ve Sanayi

» Hayvancılık

» Ölçü Birimleri

» Vergi Düzenlemeleri

» Vergi Kaynakları ve Vergi Yükü

Mama Krallığı ve Göksun Ovası

M. Ö. II bin yıllara gelindiğinde Anadolu‘da önemli siyasi gelişmeler meydana gelmiş ve bu döneme damgasını vuran önemli şehirler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde Anadolu’daki en önemli şehir devletleri olan Kaneş/Neşa, Mama, Kussara, Alalakh ve Hattuşa gibi yerler önem kazanmaya başlamıştır. Bu döneme dair önemli bilgiler Kapadokya Tabletleri olarak bilinen Kültepe, Alişar Höyük, Acemhöyük ve Boğazköy’de ortaya çıkarılan arşivler oluşturmaktadır.

Assur Ticaret Koloni Çağı (Orta Tunç Çağı) olarak da adlandırılan bu döneminde Anadolu ile Kuzey Mezopotamya, özellikle Kuzey Irak’taki Assur şehri arasında yoğun ve iyi organize edilmiş ticaret ilişkilerinin olduğu, bu dönem ile ilgili olarak Kültepe’de ve çağdaşı olan yerleşim yerlerinden ele geçirilen çivi yazılı tabletlerden ve diğer arkeolojik malzemeden anlaşılmaktadır. Bu dönemde büyük ticaret yollarının var olduğu ve bu ticaret yollarının Kuzey Mezopotamya’daki Assur şehrinden İç Anadolu’daki Assur ticaret üssü olan Kültepe’deki Kaneş’e bağlandığı ele geçirilen çivi yazılı tabletlerden anlaşılmaktadır.

Assurlu tüccarların, karum denilen yerleşmeler ve daha küçük istasyonlar olan Wabartum’larda ticari faaliyetlerini yürüttükleri bilinmektedir. Yine bu tüccarların Anadolu’ya tekstil ve kalay getirdikleri gidişlerinde de Anadolu’dan altın, gümüş ve bakır gibi değerli madenleri götürdükleri dönemin çivi yazılı tabletlerinde ifade edilmektedir.

Kültepe’de ortaya çıkarılan çivi yazılı tabletler üzerinde yapılan çalışmalarda başta Anadolu tarihi coğrafyası olmak üzere Assur Ticaret Kolonileri döneminde (M.Ö 1975-1723) Göksun ve Elbistan Ovaları’nda var olduğuna inanılan ticaret kolonileri hakkında önemli ayrıntılar bulunmaktadır.

Göksun ve çevresi ile ilgili olarak bugüne kadar ele geçirilen en eski yazılı malzeme 1955 yılında Kültepe Karum’unda yürütülen kazılar da ortaya çıkarılan ve eski Assur dilinde yazılı Mama Kralı Anum-Hirbi’ye ait bir mektuptur (g/t 35). Mektup Mama kralı Anum-Hirbi (M. Ö. 1795-1765) tarafından Kaneş kralı Warşama’ya hitaben yazılmış2 ve Kemal Balkan tarafından Ib dönemine tarihlenmiştir (Fig.)

Mama Krallığı ile Kayseri Kültepe’de bulunan Kaneş Krallığının birbirlerine komşu oldukları ve bu her iki krallığın da bu dönemde bölgede yapılan ticarette söz sahibi oldukları anlaşılmaktadır.

Mama kralı Anum-Hirbi’nin kontrolü altındaki şehirlerden birine Kaneş kralı Warşama’ya bağlı Taişama prensinin saldırıp bazı şehirleri yağmalaması üzerine, Mama kralı Warşama’dan kendi emri altındaki prensi kontrol etmesini istemektedir. Örneğin mektubun 1-22 satırlarında şu ifadeleri: “Mama Kralı Anum-Hirbi, şöyle buyurur: Kaneş Kralı Warşama’ya söyle; Sen bana yazmışsın ki Tasiama yöneticisi benim kölem ve onu kontrolüm altında tutmalıyım. Ancak sen kendi kölen Sibuha yöneticisini kontrolun altında tutacak mısın? Düşman benim ülkemi işgal ettiği zaman, Taisama prensi benim ülkeme saldırdı ve 12 şehrimi tahrip edip bu şehirlerin sığırlarını ve koyunlarını alıp götürdü.”içermektedir.

Ancak bu iki krallık arasındaki anlaşmazlığın daha önceden başladığı mektubun 29-33 satırlarındaki “Baban Inar Harsamna’yı 9 yıl boyunca kuşattığı zaman, benim insanlarım senin ülkeni işgal ettiler mi? ve sana ait bir öküze veya koyuna zarar verdiler mi?” ifade bu konu hakkında önemli bir ayrıntılar vermektedir. Yine mektuptan bu anlaşmazlığın bir anlaşma ile giderildiği anlaşılmaktadır. Warsama’nın bu meydana gelen olaydan sonra yeni anlaşma yapılmasını istediği mektubun “....sen bana diyorsun ki, gel yeni bir antlaşma yapalım aramızda. Neden eski anlaşma yeterli değil mi ki? Senin elçin düzenli olarak bana, benim elçim de sana gelsin...” 49 ve 53 satırlarında ifade edilmektedir.

Mama Krallığı’nın lokalizasyonu hakkında ki genel kanı bu krallığın Kahramanmaraş ile Göksun-Elbistan arasında yer aldığıdır. Mama Krallığı’nın lokalizasyonu hakkında öne sürülen görüşlerden bir tanesi bu krallığın Kahramanmaraş’ın 45 km kuzey batısındaki Hasançık köyü olabileceğidir; ancak bu konunda kapsamlı bir çalışma yapan Miller (2001) tarafından kabul görmemiştir. Yine Assur Ticaret Kolonileri dönemi hakkında çalışmalar yapan bilim adamları bu dönemden kalan çivi yazılı metinlerde bahsedilen şehirlerden yalnız Mama Krallığı’nın dağlarla ilişkilendirildiğini ve bu bölgeden geçişlerin zor olmakla birlikte krallığın toprakları üzerinden ticaret yapan tüccarların kaybolabildiklerini ifade etmektedirler.

Örneğin CCT2 II (11 a) 15-18 satırlarında “Aššur-Tab’ın Aššur-Emuqi’nin karavanı aracılığıyla gönderdiği 36 parça Kutanu… Mama dağlarında kayboldu” şeklinde ifade edilmektedir. Bu nedenlerle bu krallığın Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki dağlık alanda veya Göksun ile Elbistan ovalarının bulunduğu alanda olabileceği birçok bilim adamı tarafından ifade edilmiştir. Yine bu konu hakkındaki diğer bir görüş ise bu krallığın Pınarbaşı ile Göksun arasındaki bir bölgede yani eski Şar (Tufanbeyli) olabileceğidir.

Bölgede bulunan ve M. Ö. 2 bin yıla tarihlenen eski yerleşim yerleri varlığı bu bölgenin Assur Ticaret Kolonileri ve Hitit Devleti dönemindeki önemini göstermektedir. Yukarıda belirtilen Anum-Hirbi’ye ait çivi yazılı tabletteki ifadelerden Mama Krallığı’nın etrafındaki birçok küçük yerleşmeyi kontrol ettiği göz önünde bulundurulursa ovadaki yerleşmeler ayrı bir önem kazanmaktadır. Göksun Ovası’nın Kuzey Suriye ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan bir kavşakta yer alması, bu krallığın zaman zaman Kaneş ile Assur arasında yapılan ticaret yolunu tüccarlara kapattığı Kültepe’de ortaya çıkarılan birçok çivi yazılı tablette ifade edilmektedir. Yine Mama Krallığı’nın bölgede geçen ticaret kervanlarından Anadolu’daki diğer önemli şehirler gibi vergi aldığı bilinmektedir. Bu krallığın en güçlü döneminde Toros’ların güneyine Kuzey Suriye’ye kadar egemenlik alanını genişlettiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca yukarıda ifade edilen Anum-Hirbi’ye ait mektuptan Mama Krallığı’nın kendisine bağlı birkaç prensliği de kontrol ettiği ve mektupta geçen Taişama’nın Kaneş yani Kültepe’deki krallık merkezine yakın bir yerde olduğu ve buna karşın Sibuha’nın da Göksun/Elbistan ile Kayseri (Kültepe/Kaneş) arasında bir noktada olabileceği ifade edilmektedir.
İÇERİĞİ PAYLAŞIN
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi