Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 
 
GÖKSUN KAYMAKAMLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİRYAYIN TARİHİ: 17.05.20237269 Kanun Kapsamında Göksun İlçesi Hasar Tespitinde Belirlenen Ağır Hasarlı Binaların Yıkım ve Enkaz Kaldırma İşinin (1. 2. 3. 4. ve 5. Grup Olmak üzere 5 grup ihale) ihalesi yapılacaktır.

İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:

A) İstekli gerçek kişi ise:

a)   Türkiye’de Kanuni ikametgâhını gösterir ikametgâh belgesi,

b)  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

c)   Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

d)  İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

e)   İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka dekontu,

f)    Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

g)  İhale şartnamesi satın aldığına dair makbuz,

h)Altyapı, üstyapı, yıkım, hafriyat vb.. işlerde çalıştığına dair ispatlayıcı  belge.

B) İstekli tüzel kişi ise:

a)   Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıla ait belge,

b)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküsü5

c)   Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

d)  Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

e)   İhaleye iştirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmış şartname

f)    İhale şartnamesi satın aldığına dair makbuz,

g)  İhale şartnamesinde belirlenen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

h)Altyapı, üstyapı, yıkım, hafriyat vb.. işlerde çalıştığına dair ispatlayıcı  belge.

Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (A) ve (B) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi verilmesi gerekir.

Yukarıda istenen belgeler dosyaya konarak istenen tarihe kadar ihale servisine teslim edilecektir. İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler en geç 18/05/2023 tarihinde Perşembe Günü saat 11:30’a kadar şartnamede istenen belgeler ile birlikte Göksun Kaymakamlığın ihale servisine müracaat edebilir. Doküman 250.00TL bedel karşılığında verilecektir.

HABERİ PAYLAŞIN
 
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
KVKK Aydınlatma Metinleri
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi