Baba İshak İsyanının Etkileri


1240’da Maraş, Antep ve Adıyaman taraflarında etkili olan Baba İshak ayaklanması Elbistan ve Göksun tarafında da etkili oldu. Babai isyanına Maraş ve çevresinde bulunan Türkmen cemaatleri de katılmıştır. Bu isyana destek olmayan Hacı Bektaş Veli’nin Göksun ve Elbistan taraflarında bir müddet bulunduğu bilinmektedir. Sivas, Tokat ve Amasya’ya kadar sıçrayan bu isyan Selçuklu Devleti’ni hayli yıpratmış, bunu fırsat bilen Moğollar 1243 yılında Selçukluları ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bunun üzerine Elbistan tarafında yaşayan Ağaçeri Türkmenleri bölgede büyük bir isyan başlatarak, şehirleri basmaya, köyleri soymaya ve kervanları vurmaya giriştiler. Göksun bölgesinden geçen tarihi yolları vurdular. Böylece Maraş ve çevresinde emniyetin yok olmasıyla can ve mal güvenliği tehlikeye düşmüştür.

Sultan II. Keykavus, Moğollara yenilmesinden sonra tahtı kardeşi Kılıçarslan’a bırakmış, Keykavus’un veziri Ali Bahadır Ağaçeriler üzerine gönderilerek isyan bastırılmış, reisleri Cuti Bey yakalanmış, Maraş ve Elbistan havalisinde asayiş tekrar sağlanmıştır.