KURTULUŞ MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981-3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesine ve 24.02.2020 tarih ve 45 sayılı Encümen Kararına göre Yapılan İmar Uygulaması işlemleri uygun bulunmuş olup, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye encümeninin 17.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararıyla 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre onaylanmıştır.

İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Demiroluk Mevkii bulunan 265 ada 2,3,4,5,6,7,8,10,11,12, parseller ve 266 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38, 44, 45 parsellerde, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981-3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesine ve 24.02.2020 tarih ve 45 sayılı Encümen Kararına göre Yapılan İmar Uygulaması işlemleri uygun bulunmuş olup,  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye encümeninin 17.03.2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararıyla 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre onaylanmıştır. 

İmar Uygulamasına ait dağıtım cetveli, parselasyon planı ve encümen kararları 20.03.2020 tarihinden itibaren 30 gün süreyle belediyemiz ilan panosunda ve belediyemiz internet sitesinde (www.goksun.bel.tr) yayınlanıp,  askıya çıkartılmış ve ilan edilmiştir.

İlgililere önemle duyurulur.


İmar uygulamasına ait dağıtım cetveli, parselasyon planına buradan ulaşabilirsiniz.


24.3.2020 Yayın Tarihli Haber