KAHRAMANMARAŞ İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİS KARARI 4Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi 21 Mart 2020 günü saat 15:30’da Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1-    Vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlarımız açısından riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb işyerlerinin faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine durdurulmasına,

2-    Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

3-    İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

4-    İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5-    Alınan kararların ilçelerde Kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

6-    Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.   


21.3.2020 Yayın Tarihli Haber