KAHRAMANMARAŞ İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİS KARARI 2



Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi 20 Mart 2020 günü saat 11:00’de Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, 19 Mart tarihinde kentte koronavirüs salgınına karşı hazırladığı 1’inci eylem planından sonra, 20 Mart tarihinde 2’inci kez toplanarak yeni bir eylem planı hazırladı.

İşte Kahramanmaraş Valiliği'nin açıkladığı o kararlar:

1- Vatandaşların toplu olarak bulunabilecekleri/bulundukları oto pazarları ve hayvan pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına;

2- Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

3- İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

4- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5- Alınan kararların ilçelerde Kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

6- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.   


21.3.2020 Yayın Tarihli Haber