KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI İLANIKöprübaşı Mahallemizde yapılan İmar Uygulaması işlemleri uygun bulunmuş ve askıya çıkartılmıştır.

İlçemiz Köprübaşı Mahallesi 345 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller ve 346 ada 1,5,6,7,9 parseller ve 356 ada 1,2,3 parseller ve 357 ada 1,2,3,4,5,6 parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981-3290 sayılı kanunun ek-1 maddesi ve 22.04.2019 tarih ve 30 sayılı Encümen Kararına göre Yapılan İmar Uygulaması işlemleri uygun bulunmuştur.

İmar Uygulamasına ait dağıtım cetveli, parselasyon planı ve encümen kararları 21.01.2020 tarihinden itibaren 30 gün süreyle belediyemiz ilan panosunda ve belediyemiz internet sitesinde (www.goksun.bel.tr) askıya çıkartılarak halka bildirilmiştir.

İlgililere önemle duyurulur.

Uygualam Krokisine buradan ulaşabilirsiniz.


21.1.2020 Yayın Tarihli Haber