TOKİ ALANI İMAR PARSELASYON İLANIİlçemiz Yantepe Mahallesinde inşa edilecek olan TOKİ Konutları alanının İmar Uygulamasına ait dağıtım cetveli, parselasyon planı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye encümeninin 10.12.2019 tarih ve 2019/260 sayılı kararıyla 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre onaylanmıştır.

İlçemiz Yantepe Mahallesi 199, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 972 parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi ve 2981-3290 sayılı kanunun ek-1 maddesi ve 22.04.2019 tarih ve 31 sayılı Encümen Kararına göre Yapılan İmar Uygulaması işlemleri uygun bulunmuş olup,  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye encümeninin 10.12.2019 tarih ve 2019/260 sayılı kararıyla 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre onaylanmıştır.

İmar Uygulamasına ait dağıtım cetveli, parselasyon planı ve encümen kararları 11.12.2019 tarihinden itibaren 30 gün süreyle belediyemiz ilan panosunda ve belediyemiz internet sitesinde (www.goksun.bel.tr)  askıya çıkartılmış ve ilan edilmiştir.

İlgililere önemle duyurulur.

Parselasyon Krokisine buradan ulaşabilirsiniz.


31.12.2019 Yayın Tarihli Haber