BİNA ENKAZLARININ SATIŞI İHALESİNE İLİŞKİN ZEYİLNAMEMülkiyeti Belediyemize ait olan, deprem testine müteakip boşaltılan ve atıl durumda bulunan binaların enkazlarının satışlarına ilişkin 02 Ekim 2019 tarihinde saat 14.00 ‘da yapılacak olan ihale ile ilgili Zeyilname yayınlanmıştır.

İdari Şartname madde 4 de değişiklik yapılarak İhaleye girecek olan firmalardan nakit olarak Hasar Teminatı Bedeli olan 30.000,00.-TL (otuzbinTürklirası) tutarındaki bedelin Göksun Belediyesine ait veznelere yatırılarak dekontun teklif dosyasında bulundurulması gerekmektedir ibaresi çıkartılarak, ihaleyi alan firmalardan nakit olarak Hasar Teminatı Bedeli olan 30.000,00.-TL (otuzbinTürklirası) tutarındaki bedelin Göksun Belediyesine ait veznelere yatırılacaktır.

İdari Şartnamenin 17. maddesi de ihaleye katılacak şahış ve firmalardan istenilen belgeler kısmı e) bendi, “Hasar teminat Bedeli; Hasar Teminat Bedeli 30.000,00.-TL (otuzbinTürklirası) olup ihaleyi alan firma nakit olarak Belediyenin T.C. Ziraat Bankası Göksun Şubesinde bulunan TR78 0001 0003 3343 2240 4250 01 ıban nolu hesabına yatırılacaktır” ibaresi  (dekonta açıklama olarak işin adı, ihale kayıt numarası, teminatın türü belirtilecektir) olarak düzenlenmiştir.

Zeyilname ve diğer ihale evraklarına aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Göksun Belediyesi Web Sitesi İhale İlanları Sayfası


30.9.2019 Yayın Tarihli Haber