Göksun Belediyesi
 

KURUMSAL

 

PROJELERİMİZ

 

GÜNCEL

 

HİZMET REHBERİ

 

GÖKSUN

 

KÜLTÜREL YAPI

 

E-BELEDİYE

 
 
KAHRAMANMARAŞ İL UMUMİ HIFZISIHHA MECLİS KARARIYAYIN TARİHİ: 18.3.2020Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, 16 Mart 2020 günü saat 14:00’de Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, kentte koronavirüs salgınına karşı bir dizi eylem planı hazırladı. Eylem planı kapsamında; Kahramanmaraş’ta düzelecek büyük toplantı, organizasyon ve kongrelerin ileri bir tarihe ertelenmesine, İl ve ilçe merkezlerinin ana giriş-çıkışlarındaki güvenlik kontrol noktalarında sağlık personelleri tarafından ateş ölçümü yapılması için ekipler oluşturulmasına, Üniversitede COVID-19 ile ilgili Acil Eylem Planı Hazırlanarak izolasyon odalarının oluşturulması gibi önemli kararlar alındı.

İşte Kahramanmaraş Valiliği'nin açıkladığı o kararlar:

1. Alış Veriş Merkezleri (AVM), Havalimanı, belediye otobüs duraklarına, Otogar ve buna benzer genel maksatlı kullanılan yerlere Alkol Bazlı Hijyenik El Dezenfektanı Makinalarının kurulmasına ve çöp konteynırlarının yerleştirildiği alanın sık sık dezenfeksiyonun sağlanmasına,

2. İl Tarım ve Gıda Müdürlüğünce ilde faaliyet gösteren gıda tanzim yerlerinde (Lokanta, Pastane, Fırın, Halk Pazarı vb.) kasiyerle (Para ile temas eden) servis yapan kişinin ayrı kişilerden oluşmasını, servis yapanın para ile temasının olmamasının, bu alanlarda çalışanların el hijyeni ve kişisel hijyene dikkat edilmesinin sağlanmasına,

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Rehberlik ve Danışmanlık Öğretmenlerinin öğretmenlere ve öğrencilere verecekleri eğitim amaçlı Kişisel Hijyen Eğitimlerinin tamamlanmasına,

4. Sokak hayvanlarının muhafaza edildiği barınak ve benzeri alanlarda hizmet veren kişilerin kişisel hijyen kurallarına uymasına,

5. Sağlık Bakanlığı internet sayfasında ve sosyal medya hesaplarında yapmış olduğu bilgilendirmelerin tüm kamu personeli tarafından takip edilmesine,

6. Üniversitede COVID-19 ile ilgili Acil Eylem Planı Hazırlanarak izolasyon odalarının oluşturulmasına,

7. Kolluk kuvvetlerince sosyal medyada (wattshap, twitter, instagram, vb.) asılsız çıkan, infial ve paniğe neden olabilecek haberlerle ilgili çalışma yapılması ve gerekli soruşturmaların başlatılmasına,

8. COVID-19 olası vaka durumunda sosyal medyada hastanın kişisel bilgilerin gizliliği ilkesine aykırı davrananların takibinin yapılmasına,

9. Hastaların izolasyonunda sağlık personellerince zorluk yaşaması durumunda kolluk kuvvetlerinden yardım alınmasına,

10. Kolluk kuvvetlerince tespit edilen düzensiz göçmenlerin yetkili sağlık teşkilatına bildirilmesine ve izolasyonlarının koordineli bir şekilde yapılmasına,

11. Geçici Barınma Merkezine yurtdışından gelebilecek mültecilerin İl Göç İdaresi tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine ve İzolasyon tedbirlerinin uygulanmasına,

12. İlimizde düzelecek büyük toplantı, organizasyon ve kongrelerin ileri bir tarihe ertelenmesine,

13. Sağlık Bakanlığının yurt dışından gelen kişilerin iş yerlerinde 14 gün boyunca izinli gösterilmesi, gerekli durumlarda sağlık tesislerince düzenlenecek raporla izinli sayılmaları ile ilgili uygulamaların tüm kurum ve kuruluşlara duyurulması,

14. Ticaret İl Müdürlüğünce Piyasada fahiş fiyatla satışlarla ilgili kontrollerin arttırılmasına,

15. Eczacılar Odası Tarafından tüm eczanelerle iletişime geçilerek kişisel koruyucu malzemelerin stok edilmemesi, fahiş fiyatla satış yapılmaması ve yeterince malzeme bulundurulmasının sağlanmasına,

16. Ceza ve Tevkif evlerinde ziyaret için gelenlerin, yurt dışı hikayesinin sorgulanması, olası hastalık belirtisi (ateş, öksürük, balgam, nefes darlığı) olması durumunda cezaevinde görevli aile hekime yönlendirilmesi, yemekhanede yemek hazırlayan ve dağıtanların kişisel hijyen kurallarına uyması, maske ve eldiven kullanmasının sağlanması, hükümlü, personel ve ziyaretçilerce ortak kullanılan kapalı alanların havalandırılması, açık görüş yapılan alanların temizliğinin yapılmasına,

17. Canlı hayvan yetiştiren yerler (Ahır, Kümes vb.) ile hayvansal gıda işleme alanlarında (Mandıra, Mezbahana, Kasaplar vb.) el hijyenine uyulması ve çalışanlara maske takılmasına,

18. İl Müftülüğünce camiler, cami tuvaletleri (özellikle musluk başları, kapı kollarının temizliği ve sıvı sabun bulundurulması), Kuran Kurslarının halıları ile insanların temas ettiği yüzeylere Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ölçülerde temizlik yapılmasına,

19. Askeri kışlalar, tüm öğrenci yurtları, spor tesisleri, huzurevleri, çocuk evleri, oteller, fabrikalar ve işyerlerinin yatakhane, yemekhane dinlenme bölümleri ve buna benzer alanlarda ve personel servisi yapan araçlarda Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ölçülerde temizlik çalışmalarının periyodik olarak yapılmasına,

20. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulmasına,

21. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dâhil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin(otellerdekiler dahil) geçici bir süreliğin durdurulmasına,

22. Sivil toplum kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve eğitimleri dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenmesine,

23. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetlerinin durdurulmasına,

24. Kermes organizasyonlarına izin verilmemesi,

25. Kapalı yüzme havuzu ve spor salonlarının faaliyetlerine ara verilmesine,

26. Bankamatiklerin en az günde 3 defa 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesine,

27. Hizmet veren kuruluşlarca bekleme esnasında her bir vatandaş arasında asgari 1,5 metre boşluk bulundurulmasının sağlanmasına,

28. Kişisel bakım ve güzellik merkezlerinde (kuaför, berber vd.) çalışanların maske takması, sıvı sabun ve el dezenfektanı bulundurulmasına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tebliğ edilecek hijyen kurallarına uyulması yetkili kurumlar tarafından denetlenmesi ve kurallara uymayan işletmeleri lüzumu halinde geçici süreliğine kapatılmasına,

29. Ticari ve sınai işletmelerde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tebliğ edilecek hijyen kurallarına uyulmasına,

30. Olası vaka artışlarında izole vaka takip alanları oluşturulması adına Öğrenci Yurtları ve Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarının hazır hale getirilmesine,

31. İzole edilmesi muhtemel vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması adına gerekli planlamaların İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kızılay tarafından yapılmasına,

32. Yurtdışından gelenlerin ilçe bazlı Kaymakamlar koordinesinde kolluk kuvvetleri ve sağlık teşkilatı tarafından takip edilmesine ve izolasyon uygulamasına aykırı hareket edenlere güvenlik desteği sağlanmasına,

33. İl merkezimiz ve ilçelerimize ana giriş-çıkışlarındaki güvenlik kontrol noktalarında sağlık personelleri tarafından ateş ölçümü yapılması için ekipler oluşturulmasına,

34. Havalimanı Müdürlüğü tarafından yurtdışı aktarmalı gelen tüm yolcuların İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine,

35. Kaymakamlıklar tarafından sağlık tesislerinin oluşan ek personel ihtiyaçlarının diğer kurumlardan görevlendirme sureti ile giderilmesine,

36. Kamu kurum ve kuruluşlarında, hastanelerde, fabrikalarda, lokantalarda ve diğer toplu yemek yenilen yemekhanelerde oturma düzeninde yakın temasa uygun bir ortam varsa sandalye eksilterek veya masaları seyrelterek arada en az bir metre mesafe olacak şekilde ayarlanması, gerekirse vardiyalı yemek uygulamasıyla birlikte bu sürecin yönetilmesine,

37. Belediyeler ve diğer kurumların yapacakları ilaçlamalarda aşağıda belirlenen hususlara dikkat edilmesine,

a. Her türlü açık ve kapalı alanların temizlik ve dezenfeksiyonunda öncelikle gözle görülür bir kirlilik varsa sabun veya detarjanla bol su kullanılarak bu kirliliklerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

b. Ellerin sık temas ettiği yüzeylerin derişim oranı %1 olacak şekilde çamaşır suyu karışımıyla silinmesi gerekmektedir.

c. Hidrojen peroksit (oksijenli su) ile temizlik ve dezenfekte işlemleri üretici firmanın önerileri doğrultusunda çözelti hazırlanarak spreyleme uygulamasının yapılması gerekmektedir.

d. Çamaşır sularında bulunan aktif maddelerin derişim oranı her markada farklılık gösterdiği için kullanılacak ürüne göre ilave edilecek su miktarı değişkenlik göstermektedir. 1/100 oranı hesaplanırken bu durum dikkate alınmalıdır.

e. Tüm belediyeler dezenfeksiyon işlemleriyle ilgili her türlü sorularını İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçerek iletebileceklerdir.

38. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

39. İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

40. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

41. Alınan kararların ilçelerde Kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

42. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereği idari işlemin Kaymakamlar tarafından tesis edilmesine, Oybirliği ile karar verilmiştir.

HABERİ PAYLAŞIN
 
 
 
 
 

KURUMSAL

Belediye Teşkilat Şeması
Meclis Üyeleri
Başkan Yardımcıları
Başkan Danışmanları
Müdürlükler
Eski Belediye Başkanları
Misyon ve Vizyonumuz

 

BAŞKAN

Başkan'ın Özgeçmişi
Başkan'ın Albümü
Başkan'ın Mesajı
Başkan'a Mesaj Gönder
Başkan'la Fotoğraflarım

 

PROJELERİMİZ

Tamamlanan Projeler
Devam Eden Projeler
Planlanan Projeler
Fiziki Yatırımlar
Sosyal ve Kültürel Projeler
Eğitim Projeleri
Yönetişim Projeleri

 

GÜNCEL

Haberler
Video Haberler
Duyurular
Basında Belediyemiz
Fotoğraf Albümü

 

HİZMET REHBERİ

Stratejik Plan
Başvuru Rehberi
İhale İlanları
Kamu Hizmet Standartı
Kanun ve Yönetmelikler
Raporlar ve Tablolar
Emlak İşlemleri

 

KÜLTÜREL YAPI

Sosyal & Kültürel Hayat
Göksun'da Yaşam
Yemeklerimiz
Şair ve Yazarlarımız
Yayınlarımız

 

GÖKSUN

Göksun'un Tarihi
Belediye Tarihi
Mahallelerimiz
Tarihi ve Turistik Yerler
Göksun Elması
Oda, Dernek ve Vakıflar
Tanıtım Filmleri 

 

İLETİŞİM

Köprübaşı Mah. Malazgirt Cad. No: 3 Göksun / Kahramanmaraş
Santral: (0 344) 714 11 93
Fax:       (0 344) 714 11 91

 
     

Copyright © 2018 - Tüm Hakları Saklıdır...
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi Basın Yayın Servisi