Üst Menü  
 
 
     
 
     

İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi

 

Göksun ve yakın çevresinin tarih öncesi devirler boyunca iskâna sahne olduğu bölgede bulunan yerleşim yerlerinin varlığından anlaşılmaktadır. Ova’da detaylı çalışmalarda bulunan Kılıç Kökten Göksun ve yakın çevresinde tarih öncesi dönemlerde var olan yerleşim yerlerinin varlığına dikkat çekmiştir. Özellikle Ovanın güneyinde bulunan ve Tekir civarında yer alan Döngel Mağaraları olarak adlandırılan alanda bölgenin tarih öncesi dönemleri üzerine önemli bulgular elde etmiştir.

 

Bu bölgede Kaleblik (Güvercinlik), Direkli, Orta Mağaraları Yeni Döngel Köyünde (Kızılburun), Yassıkarınca ve Tütünlü mağaraları Kısık ve son olarak Süsü’de bulunan İsli mağaralarını ziyaret etmiştir. Bu mağaralar içerisinden Kaleblik mağarasının bu alanda bulunan en büyük mağara olduğu ve içerisinde bir adet şelale ile gölün var olduğunu ancak arkeolojik olarak herhangi bir yerleşmeye sahne olmadığını gözlemlediğini ifade etmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalarda bölge tarihine ışık tutacak neticeler Yağlık ve Direkli mağaralarında elde edilmiştir. Özellikle Direkli mağarasında yapılan çalışmalarda burada Üst Paleotik döneme ait çok sayıda obsidyen ve kemik aletler ile çakmak taşları ortaya çıkarılmıştır. Yine bu mağarada Neolitik döneme ile Erken Tunç Çağlarına tarihlenen çanak-çömlek parçaları bulunmuştur. Bölgede obsidyen yataklarının olmaması bu obsidyenlerin İç Anadolu bölgesindeki obsidyen yataklardan ticaret yolu ile buralara kadar geldiğini ifade etmektedir.

 

Göksun Höyük’de Halaf ve Ubaid (yaklaşık olarak M. Ö. 5500 ile 4000) dönemlerine tarihlenen boyalı çanak çömlek parçalarının bulunması bölgenin Kuzey Mesopotamya uygarlıkları ile olan etkileşimini ve stratejik konumunu göstermesi açısından büyük önem arzetmektedir.

 

GÖKSUN TARİHİ

  1  
 

...................................................................................................................

 

  1  
 

...................................................................................................................

 

  1  
 

...................................................................................................................

 

   
 

...................................................................................................................

 

   
 

...................................................................................................................

 

   
 

...................................................................................................................

 

   
 

...................................................................................................................

 

  Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi  
 

...................................................................................................................

 

  Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi  
 

...................................................................................................................

 

  İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi  
 

...................................................................................................................

 

  Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi  
 

...................................................................................................................

 

  Göksun Tarihinin İlk Dönemleri  
 

...................................................................................................................

 

  Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)  
 

...................................................................................................................

 

  Rahip ve Papazların Sürgün Yeri  
 

...................................................................................................................

 

  Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)  
 

...................................................................................................................

 

  Müslüman Araplar Dönemi  
 

...................................................................................................................

 

  Göksun ve Çevresinin Selçuklu Türklerinin Hâkimiyet Sahasına Girişi  
 

...................................................................................................................

 

  Bölgede Ermeni Prensliği  
 

...................................................................................................................

 

  Emir Buldacı’nın Fetihleri  
 

...................................................................................................................

 

  I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun  
 

...................................................................................................................

 

Sayfa ( 1 2 3 4 )

 
     
 
      FOTOĞRAF ALBÜMÜ  
 
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
     
 

Yeni Sayfa 1