Üst Menü  
 
 
     
 
     

Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)

 

Bu dönemler hakkında bilgi veren bir Ermeni kaynağı Simbat vakayinamesine göre, Bizanslılar Ermeni katalikosu Khacik’i İstanbul’a götürmüşlerdi. Bizans imparatoru Ermenilere baskı yaparak onları kendi mezheplerine sokmaya çalışıyordu. Bu arada 960’larda Türkler Anadolu’da ilerlerken Ermenilerde orta Anadolu’ya çekiliyorlardı. Ermeni kralı Gagik ile Atom, Apusahl ve diğer Ermeni ileri gelenleri Katolikos Khaçik’i Bizans’ın elinden kurtararak Göksun (Gogison) hudutlarında bulunan Tavplur’a getirdiler. 1060’larda olan bu hadiselerden sonra Ermenilerin Göksun bölgesinde toplanmaya başladıkları görülmektedir. Urfalı Mateos’un belirttiğine göre Bizans İmparatoru Ermenistan’da bulunan katogikosluk merkezini ele geçirip Ermenileri Ortodoks mezhebine girdirmek istiyordu. Bu amaçla yakalanıp İstanbul’a götürülen Khaçik burada üç yıl kalmıştı. İstanbul’dan kurtarılan Khaçik, Göksun’un güneybatısında yer alan Tavplur’a getirildi. Burası Ermenilerin katogikosluk merkezi haline dönüştürüldü. Tavplur; Fundalıklı tepe demektir. Hrant Andreasyan’ın Çahan mıntıkasında bir yer olarak tarif ettiği bu kasabanın Göksun’un Güneybatısında yer alan ve halen Tayipli diye anılan vadinin girişindeki eski bir yerleşim yeri olan Kulunçtaş’ın olması kuvvetle muhtemeldir. Burada bulunan iki mağara ve diğer harabeler göz önünde bulundurulduğu takdirde büyük bir kilise kalıntılarının olduğu görülmektedir. Acaba Ermeni katogikosluk merkezi burası mıydı?

 

Göksun uzun dönem Bizans hâkimiyet sahasında yer almıştır. 1071 Malazgirt Meydan muharebesinden itibaren Göksun’un içinde bulunduğu bölge hızla hâkimiyet değiştirmiştir.
 

GÖKSUN TARİHİ

  1  
 

...................................................................................................................

 

  1  
 

...................................................................................................................

 

  1  
 

...................................................................................................................

 

   
 

...................................................................................................................

 

   
 

...................................................................................................................

 

   
 

...................................................................................................................

 

   
 

...................................................................................................................

 

  Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi  
 

...................................................................................................................

 

  Göksun ve Çevresinin Eski Çağlardaki Tarihi  
 

...................................................................................................................

 

  İlk Çağlarda Göksun ve Çevresi  
 

...................................................................................................................

 

  Milattan Önce II. Binli Yıllarda Göksun ve Çevresi  
 

...................................................................................................................

 

  Göksun Tarihinin İlk Dönemleri  
 

...................................................................................................................

 

  Bizans Dönemi (M. S. 395–1086)  
 

...................................................................................................................

 

  Rahip ve Papazların Sürgün Yeri  
 

...................................................................................................................

 

  Ermeni Katogikosluk Merkezi: Tavplur (Tayipli)  
 

...................................................................................................................

 

  Müslüman Araplar Dönemi  
 

...................................................................................................................

 

  Göksun ve Çevresinin Selçuklu Türklerinin Hâkimiyet Sahasına Girişi  
 

...................................................................................................................

 

  Bölgede Ermeni Prensliği  
 

...................................................................................................................

 

  Emir Buldacı’nın Fetihleri  
 

...................................................................................................................

 

  I. Haçlı Seferi Sırasında Göksun  
 

...................................................................................................................

 

Sayfa ( 1 2 3 4 )

 
     
 
      FOTOĞRAF ALBÜMÜ  
 
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
 
  1
 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
     
 

Yeni Sayfa 1